Álláslehetőség

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Varrónőket keresünk Ungvári varrodánkba!

Fizetés garantált 2000 gr havonta. Munkaidő 8 óra, hétfőtől-péntekig.

Szombat-vasárnap dupla bérezés. Kedvezményes ebéd!
Ingyenes buszjárat ha min. 5 fő jelentkezik.
Érdeklődni a községháza titkárságán lehet.

 

Az Ungvári Járási Adóhivatal felhívása!

 

Jelenleg a pénztárgépek használata más senkit sem lep meg. Szinte minden európai ország már rég alkalmazza ezt az eszközt pénz kezeléseknél. A technológiai fejlődés nem áll egy helyben, a fejlettebb európai országok kezdik alkalmazni az online kasszagépeket, minden egyes operációnál az adatok átadódnak az érintett bankba, és felelős szervekhez. Mostantól Ukrajnában is alkalmazható ez a rendszer.
2013 január elsejétől bevezetésre kerül az elektronikus leadása a különböző dokumentumoknak, amit eddig az adóhivatalba papír formában kellett leadni. A kereskedőknek lehetősége lesz a választani, hogy vagy felújítják a meglévő rendszert, vagy pedig a teljesen új rendszert kezdik alkalmazni. Az elektronikus számvitel által jelentősen megkönnyíti mindenki munkáját, ahogy a kereskedőjét úgy az adóhivatal munkáját is. Egyben még egy azt is elérjük így hogy jelentősen csökkenni fog az ellenőrzések számai is, hisz így először az adóhivatal „falain” belül fognak folyni az ellenőrzések a beékezett adatok alapján.
A számvitel alatt elkövetett hibákért az adóhivatal nem fog büntetni, hisz törvénybe van iktatva, hogy az ilyen hibákért csak 2013 második félévében lehet büntetni.

A járási adóhivatal vezetője Tarasz Trindgyák

 

A Nagydobronyi Vállalkozók Figyelmébe!

 

Az ungvári járási adóhivatal, értesíti önöket, hogy az új adótörvény értelmében, az év végéig minden vállalkozónak kötelező megújítania és lecserélnie a kereskedelmi engedélyeit a KVED számok változása miatt, mivel 2013 január elsejétől a KVED számok megváltoznak, és a jelenlegi KVED számok elvesztik érvényességüket.

Tarasz Trindgyák, a járási adóhivatal vezetője

 

Új állatorvos Nagydobronyban


Kupár Kosztantyin állatorvos sajnálatos halála miatt Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a piacon.
Tel.: 050-709-6418

Jézus Krisztus hatalma a természet felett.

Jézus Krisztus hatalma a természet felett. 

"És felkelvén megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség." (Márk 4:39)

 

 

Isten az ő Igéje által megengedi, hogy belépjünk a "természetfölötti" világba, hogy valamit megtudjunk abból, ami eddig számunkra ismeretlen volt. A tenger lecsendesítésének történetéből lehetőségünk van arra, hogy megismerjük Jézus hatalmát a természet fölött.

A mi életünk is a születéstől fogva olyan, mint egy hajóút. Vagy hajótörést szenvedünk és elveszünk, vagy átjutunk a túlsó partra és megtartatunk. Van-e térképünk, iránytűnk, kormányunk? 

A hajót és a hajóst a vihar próbálja meg. A szép időben könnyű az evezés. Vidám az élet, amíg nincs betegség, baleset, anyagi kár, családi problémák és más egyéb baj. Mi van akkor, ha közel van a halál? Ha nincs segítség, az ember  fél és jajgat. A csodálatos nap és csendes este  után jön a vihar. Terveink nem arról szólnak, hogy majd jön egy katasztrófa, háború, halálos kór. A gyermek tervezi a játékát, a felnőtt az üzletet, a kirándulást, szórakozást, az idős tervezi az arany alkonyt, boldog nyugdíjaskort szép unokák körében. De nem úgy van sokszor, ahogyan szeretnénk. Ember tervez, Isten végez. Ő tudja, mire van szükségünk.

A tanítványok úgy gondolták, hogy ők már követik Jézust, mert megtértek és hisznek. A hit a próbában válik nyilvánvalóvá, így lesz sokkal értékesebb, mint a tűzben megpróbált arany. A szárazföldön könnyebb volt hinni, mint a süllyedő hajóban. Senki nem tért meg igazán, ha nem bízik Jézusban minden körülmény között. Jézus ne csak az életemben, hanem a halálomban is legyen egyetlenegy reménységem és nyereségem.

Az ember soha sem foghatja fel ésszel, mit jelent ez a szó: mindenható. Az ember minden időben magához mérte a lehetőségeket. Azt, amit ma egy gép elvégez, régen lehetetlennek tartották volna. A tudomány akármennyit fejlődik, az ember mégsem lesz mindenható. A tudomány minden elért eredménye ellenére, ma is láthatjuk, milyen védtelenek vagyunk egy földrengés, tengerár, járványos vagy gyógyíthatatlan betegségek ellen. És a halállal szemben mit tehet egy halandó? Nincs az az emberi tudomány, amely segítene. Ezért estek kétségbe a tanítványok is, mert biztosak voltak abban, hogy itt a vég. El kell veszniük, meg kell halniuk. Mert nem tudták, hogy Jézus Mindenható, különben nem féltek volna..

És mi hogy vagyunk ezzel? Bár nem látjuk-é őt szemeinkkel, hisszük-é, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig? 

 Jézusnak hatalma van a háborgó tengert is lecsendesíteni. Az Ő szava megnyugtat, békességet ad. Az orvosok megállapítják a bajt, nyugtatót is írnak ki, tanácsot is adnak, de a lelket meg nem gyógyíthatják. Jézus így szól: "Békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen." Az emberi tudomány is eljutott odáig, hogy az időjárást megállapítja a műholdas felvétel alapján, számítógéppel kiszámítja az előrejelzést, de vihart nem tud csinálni, sem megszüntetni. A Teremtő, Mindenható Isten irányítja azt bölcsen. Csak a mi bűnös hitetlenségünk akadályoz abban, hogy gyermeki hittel rábízzuk magunkat gondviselő mennyei Atyánkra, akinek akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. A szél és a tenger engednek a teremtőjüknek. Csak a bűnös ember nem akar neki engedelmeskedni. 

 Hogyan is kételkedhetünk az ő szeretetében, mikor Ő leszállott a mennyből és értünk meghalt a kereszten. Nemcsak a természet felett Úr, hanem övé a hatalom mennyen és földön. Nélküle elveszünk, de ha segítségül hívjuk az Úr Jézus nevét, megtartatunk.

Horkay László

 

Szemétdíj tartozások

 

A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat HALADÉKTALANUL.
Akik nem fizetik be attól a januártól nem szállítják el a szemetet.

További cikkeink...

Támogatóink: