Új állatorvos Nagydobronyban


Kupár Kosztantyin állatorvos sajnálatos halála miatt Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a piacon.
Tel.: 050-709-6418

Jézus Krisztus hatalma a természet felett.

Jézus Krisztus hatalma a természet felett. 

"És felkelvén megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség." (Márk 4:39)

 

 

Isten az ő Igéje által megengedi, hogy belépjünk a "természetfölötti" világba, hogy valamit megtudjunk abból, ami eddig számunkra ismeretlen volt. A tenger lecsendesítésének történetéből lehetőségünk van arra, hogy megismerjük Jézus hatalmát a természet fölött.

A mi életünk is a születéstől fogva olyan, mint egy hajóút. Vagy hajótörést szenvedünk és elveszünk, vagy átjutunk a túlsó partra és megtartatunk. Van-e térképünk, iránytűnk, kormányunk? 

A hajót és a hajóst a vihar próbálja meg. A szép időben könnyű az evezés. Vidám az élet, amíg nincs betegség, baleset, anyagi kár, családi problémák és más egyéb baj. Mi van akkor, ha közel van a halál? Ha nincs segítség, az ember  fél és jajgat. A csodálatos nap és csendes este  után jön a vihar. Terveink nem arról szólnak, hogy majd jön egy katasztrófa, háború, halálos kór. A gyermek tervezi a játékát, a felnőtt az üzletet, a kirándulást, szórakozást, az idős tervezi az arany alkonyt, boldog nyugdíjaskort szép unokák körében. De nem úgy van sokszor, ahogyan szeretnénk. Ember tervez, Isten végez. Ő tudja, mire van szükségünk.

A tanítványok úgy gondolták, hogy ők már követik Jézust, mert megtértek és hisznek. A hit a próbában válik nyilvánvalóvá, így lesz sokkal értékesebb, mint a tűzben megpróbált arany. A szárazföldön könnyebb volt hinni, mint a süllyedő hajóban. Senki nem tért meg igazán, ha nem bízik Jézusban minden körülmény között. Jézus ne csak az életemben, hanem a halálomban is legyen egyetlenegy reménységem és nyereségem.

Az ember soha sem foghatja fel ésszel, mit jelent ez a szó: mindenható. Az ember minden időben magához mérte a lehetőségeket. Azt, amit ma egy gép elvégez, régen lehetetlennek tartották volna. A tudomány akármennyit fejlődik, az ember mégsem lesz mindenható. A tudomány minden elért eredménye ellenére, ma is láthatjuk, milyen védtelenek vagyunk egy földrengés, tengerár, járványos vagy gyógyíthatatlan betegségek ellen. És a halállal szemben mit tehet egy halandó? Nincs az az emberi tudomány, amely segítene. Ezért estek kétségbe a tanítványok is, mert biztosak voltak abban, hogy itt a vég. El kell veszniük, meg kell halniuk. Mert nem tudták, hogy Jézus Mindenható, különben nem féltek volna..

És mi hogy vagyunk ezzel? Bár nem látjuk-é őt szemeinkkel, hisszük-é, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig? 

 Jézusnak hatalma van a háborgó tengert is lecsendesíteni. Az Ő szava megnyugtat, békességet ad. Az orvosok megállapítják a bajt, nyugtatót is írnak ki, tanácsot is adnak, de a lelket meg nem gyógyíthatják. Jézus így szól: "Békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen." Az emberi tudomány is eljutott odáig, hogy az időjárást megállapítja a műholdas felvétel alapján, számítógéppel kiszámítja az előrejelzést, de vihart nem tud csinálni, sem megszüntetni. A Teremtő, Mindenható Isten irányítja azt bölcsen. Csak a mi bűnös hitetlenségünk akadályoz abban, hogy gyermeki hittel rábízzuk magunkat gondviselő mennyei Atyánkra, akinek akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. A szél és a tenger engednek a teremtőjüknek. Csak a bűnös ember nem akar neki engedelmeskedni. 

 Hogyan is kételkedhetünk az ő szeretetében, mikor Ő leszállott a mennyből és értünk meghalt a kereszten. Nemcsak a természet felett Úr, hanem övé a hatalom mennyen és földön. Nélküle elveszünk, de ha segítségül hívjuk az Úr Jézus nevét, megtartatunk.

Horkay László

 

Szemétdíj tartozások

 

A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat HALADÉKTALANUL.
Akik nem fizetik be attól a januártól nem szállítják el a szemetet.

Folytatódik a Központi Park fásítása

 

Legnagyobb örömünkre továbbra is több személy és szervezet jelezte fa vásárlási szándékát. Ezért a napokban ismét sor került újabb fák ültetésére. A vásárlók között van Horváth Miklós az Ung-Vidéki hírek hetilap főszerkesztője valamint az egész kollektíva, Vaszilcsenkó Róbert., Úr Miklós, Balog László.  Örvendetes, hogy az akcióhoz csatlakozott Mihajlo Fedinec, a járási tanács elnöke és Anatolij Csernicsenko, a járási állami közigazgatási hivatal elnökhelyettese, Kotljár Mária tarnóci tanácselnök. Mi több, az Ungvári járás „parlamentjének” elnöke sem érkezett üres kézzel: a falu központjában lévő park gyarapításához a ritka fajtájú vérjuhar- és szakura csemetékkel járult hozzá. Köszönet ismét hogy az elültetett fákhoz a táblákat elkészítették. Horváth Miklós a következőket mondta: Szerkesztőségünk munkatársai küldetésük becsületes teljesítésének tudatában tértek haza. Ez, a magyar ajkú olvasóink előtti jelképes tiszteletadás, első sorban Nagydobronyban, illetve Sislócon, remélhetőleg nem lesz egyoldalú. A jövőben hasonló módon tervezzük őszintén megtisztelni a más községekben élő előfizetőinket is, s egyben növelni a lapunk iránti bizalmukat.

(Galéria)

A következő lépés a park bokrokkal és cserjékkel való beültetése. Ismételten kérünk mindenkit NE HAGYJON MAGA UTÁN  SZEMETETa parkban, hiszen sokan fáradoznak azért hogy szép legyen a falunk központja de egyeseknek ez semmit nem számit. A jövőben büntetésre számíthat akit tetten érnek.

 

Képviselői közgyűlés!

2012. november 19.-én a Nagydobronyi Képviselői testület megtartotta soron következő gyűlését. Az alábbi napirendi pontok kerültek megbeszélésre:

Költségvetési kérdések: a buszmegállók építésére a múlt évben megszavazott összegek (az infláció miatt) megemelkedtek. Ezért  még további 16650 hr szükséges. Az óvodában 13000 hr értékben szükséges egy új villanytűzhely vásárlása. Továbbá a előreláthatólag környezetvédelmi pénzekből 7-8 ezer hr fog befolyni, amit a falu vezetése a szemétdomb földel való betakarására fog felhasználni.  Az említett kérdésekben a képviselők egyet értettek.
Szemétdombbal kapcsolatos problémák: a Béke utca képviselőjétől Kis-Feri Bélától és több utcabelitől érkezett panasz a szemétdombbal kapcsolatban. Az említett utcai lakói kérik a községi tanácsot hogy találjanak megoldást a szemétdomb problémájára, mivel már hónapok óta füstöl, ég. Sajnos a teljes szemétdomb áthelyezésére nincs elegendő pénz. De azt a részt ahol ég és füstöl a szemét ott leföldelik. A képviselők és a községi tanács is kéri a lakosságot hogy a szemetet próbálják különválogatni mielőtt lerakják a kapuba. A lebomló szerves anyagokat (gallyak, növényi részek stb) külön,  a műanyagokat, üveget stb szintén külön. Ezáltal elkerülhető a folyamatos öngyulladás a szemétdombon. A jövőben a szemétdombon az illetékesek megpróbálják a szemetet az fent említett módon szelektálni. Ezentúl akik maguk szállítják ki a szemetet válassza külön, mivel a szemétlerakón lesz egy megbízott ember aki majd ellenőrzi, hogy az adott helyre rakja le és ami a legfontosabb szelektálva legyen a szemét.

A Kisdobronyi utca buszmegállóhelyének kijelölése. A korábbi számokban már olvashattak az említett utca buszmegálló helye körül zajló vitákról. A múltkori képviselői gyűlés már elfogadta Hidi Béla, (Kisdobronyi út 18) kérelmét azonban most újabb lakossági kérvény érkezett miszerint a buszmegálló legyen Hidi Sándor (Kisdobronyi út 39) előtt. A kérvényt indokolja a több mellékút közelsége is. A kérvény elfogadták a képviselők és lapunk megjelenésekor már a munkák megkezdődnek, ezzel lezárul a hosszas vita is.

Napelem-telep létesítése. Korábban már beszámoltunk, hogy egy szlovák cég napelem telepet akar létesíteni Nagydobrony határában. Most fejeződtek be a különböző hivatali engedélyek beszerzése és a kivitelező kéri a képviselői testületet, erősítse meg a korábbi határozatát a föld bérlésről. Ezt a képviselők megszavazták.

Földkérvények. A lakosságtól be érkezett privatizálással kapcsolatos kérvények elfogadása.

 

 

Szociális szolgálat munkatársa

 

Az Ungvári járási családi-, gyermek és ifjúsági Központi Szociális szolgálat munkatársa várja a lakosság kérését és panaszait. A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend szerint dolgozik a községi tanács épületében:    

                               Szerda — 8.00-17.00                                                                           Péntek — 8.00-17.00

 

További cikkeink...

20. oldal / 30

Támogatóink: