Sporthorgász Egyesület

 

Mit kell tudni rólunk.
A nagydobronyi sporthorgász egyesület független,demokratikus szervezet,önkörmányzati elveken alapuló társadalmi szervezet.
Tevékenységet a jogszabályok,valamint ezen alapszabály elöirasai szerint végzi.
A szervezet Ukrajna alkotmányának megfelelöen müködik.
A szervezet jogi személyiséggel rendelkezik,állami bejegyzése pillanatétól fogva rendelkezhet tulajdoni jogokkal:lehet külön tulajdona,szerezhet tulajdont,van pecsétje.
A szervezetnek jogában áll szerzödéseket kötni,vannak jogai es kötelezettségei.
A szervezet teljes neve  Nagydobronyi Sporthorgász Szövetség.
A szervezet tevékenységét Nagydobrony területén végzi.
A szövetség székhelye:89463,Nagydobrony,Csongor út 2.
 
             A szervezet célja.
Elsödleges cél,hogy népszerüsitse a sporthorgászatot nagydobronyban,valamint tagjainak érdekvédelme.
Elomozditani a sporthorgászatot es annak szerepét az egészséges életmód,egészsegfejlesztés és személyes fejlödés szempontjából.
Vetélkedöket szervezni a környezetvédelemre,természetvédelemre való tudatos nevelés érdekében.
       A tagok jogai.
A tagokat részveteli,inditványteteli,tanácskozasi,szavazati,választhatósagi és választasi jog illeti meg.
      A tagok kötelezettségei.
A tagok kötelesek a szervezet alapszabályában foglaltakat,a közgyules határozatait betartani,azoknak maradéktalanul eleget tenni.
A tagok állapitjak meg a tagságdijat és kötelesek azt maradéktalanul befizetni.
A tagok kötelesek szüksegszerüen ,tevékenyen részt venni a szervezet életeben,annak munkajában.
A TAGOK KÖTELESEK ELKERÜLNI AZOKAT A CSELEKMÉNYEKET,MELYEK NEGATIVAN HATNAK A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGÉRE!
         A szervezet vezetösége.
Elnök                    Dr. Katona Béla.
Helyettes:               Nagy Ferenc.
Pénzügyi felelös:   Tóth Béla.
        Ellenörzö bizottság:
Elnök:                  Hidi József.
                           Hidi Jenö.
                           Bocskár Tamás.
                           Hidi Laszló.
                           Szanyi - Szabó János.
Az ellenörzö bizotság ellenörzi a szervezet munkáját,pénzügyeit figyelemmel kiséri.
 
       Végrehajtó bizottság tagjai.
 
                          Balog Ferenc.
 
                          Tóth Béla.
 
                          Tóth Viktor.
 
                          Dr.Katona Béla.
 
                          Nagy Ferenc.
 
A végrehajtó bizottság kötelessége a gyülések megszervezése,a közgyülés levezetése,elösegiteni a kitüzött célok megvalósitásat.
Bővebb információ weboldalunkon.
Hivatalos weboldala!

Támogatóink: