Az erdő élővilága ―Állatok

Betűméret:

3. információs tábla

Az erdő élővilága ―Állatok

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumot az itt élő nagyvadak védelme érdekében, populáció- és élőhelymegőrzési célzattal hozták létre.

Az emlősök közül megtalálható itt az őz (Capreoluscapreolus), a vaddisznó (Sus scrofa) , a mezei nyúl (Lepus europaeus), a mókus (Sciurus vulgaris), a róka (Vulpes vulpes),valamint a vadmacska (Felis silvestris) jelenleg is szaporodó állománya. De megtalálhatóak a területen védett, Vörös Könyves fajok is, pl. a vidra (Lutra lutra), amely a latorca meredek partjainál élő ragadozó, illetve a jellegzetes földalatti üregrendszereket építő borz (Meles meles) is.

A terület madárfaunája rendkívül gazdag. Bolygatástól mentes ártéri területek öreg fáin fészkel a Vörös Könyves fekete gólya (Ciconia nigra), valamint a szürke gém (Ardea cinerea), amely meleg teleken nem vándorol el. Stabil állományokkal rendelkezik a kék galamb (Columba oenas), a kerecsensólyom (Falco cherrug), az egerészölyv (Buteo buteo) és macskabagoly (Strix aluco) is. Előfordul még a területeken a búbos banka (Upupa epops), afácán (Phasianus colchicus) , a fogoly(Perdix perdix).  A vizek környékén gyakorta megfigyelhető a búbos vöcsök, a vízityúk (Gallinula chloropus)illetve számos réce faj.

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területein, még mindig érezhető a hajdani Szernye-láp faunájának a sokszínűsége. A kétéltűek közül mintegy 10 faj található itt meg. Leggyakoribb fajok közé tartozik az erdei béka (Rana dalmatina), a hosszúlábú mocsári béka (Rana arvalis wolterstorffi), a zöld levelibéka (Hyla arborea), a zöld varangy (Bufo viridis), a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), a pettyes gőte (Triturus vulgaris), a vörös- és sárgahasú unka (Bombina bombina, B. variegata). A hüllők a sok helyen elterjedt, gyakori fajaikkal - vízisikló (Natrix natrix), a kockássikló(Natrix tessellata), az erdei sikló(Elaphe longissima) - képviseltetik magukat

A területeket körülvevő csatornákban és kanálisokban eléggé változatos halállomány él. Nagy számban vannak jelen a különböző pontyfélék, továbbá a ragadozó halak. Fellelhető itt a Magyarország területén már erősen megritkult, védett réti csík (Misgurnus fossilis) is.

Gerinctelenek közül mindenképp meg kell említenünk a kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia coerulans) előfordulását, ami a faunának a Kárpátokkal fennálló szoros kapcsolatát jelzi.

A Nagydobrony környéki területek rovarvilága nagyon változatos és sokszínű. A szitakötők közül két említésre méltó faj van: a sávos szitakötő (Calopteryx splendens) és az óriás szitakötő (Anax imperator). Egyenesszárnyúak közül gyakoriak: a zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima), a szemölcsrágó szöcske (Decticus verrucivorus), a szürke avarszöcske (Pholidoptera griseoaptera), a jajgató rétisáska (Stenobothrus lineatus); a fogólábúak (Mantodea) közül az imádkozó sáska (Mantis religiosa) található meg.

A bogarak közül sok védett faj képviselteti magát: aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta), ragyás futrinka (Carabus cancellatus), kék futrinka (Carabus violaceus), nagy selymesfutrinka (Harpalus rufipes), közönséges temetőbogár (Nicrophorus vespillo), bundásbogár (Tropinota hirta), aranyos virágbogár (Cetonia aurata), pompás virágbogár (Cetonischema aeruginosa), szarvasbogár (Lucanus cervus), orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis), hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), kis hőscincér ( Cerambyx scopolii), stb.

A lepkék szintén figyelemre méltó fajszámban képviseltetik magukat. Megtalálható itt: a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), a gyászlepke (Nymphalis antiopa), a nagy rókalepke (Nymphalis polychloros), a fecskefarkú lepke (Papilio machaon) valamint a kis színjátszó lepke (Apatura ilia).

comments

Качественная укладка линолеума или как сделать правильно прикатку линолиума
Попробуйте смотреть сериал все серии на одном сайте. Можно смотреть без ограничений.

Támogatóink: