FELHIVÁS!

FELHIVÁS

!Minden katona köteles fiatal, aki betöltötte a 25-ik élet évét, és nem rendelkezik katonakönyvvel jelentkezzen a Községháza katonai nyilvántartójánál, Szilvási Erzsébetnél.

 

 

A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS KÖZLEMÉNYE

 

2013. Január 1-től a Nagydobronyi Kommunális Vállalat felfüggesztette tevékenységét. A Községi Tanács döntésének értelmében: a továbbiakban a szemét elszállítását és a szemétlerakó karbantartását, valamint a szemétdíj beszedését és a temetők karbantartását Szanyi János vállalkozó végzi. A befizetés változatlanul Ráti Anitánál lehetséges! Az utcai világítás karbantartása és egyéb munkálatok Ráti József vállalkozó feladatkörébe fog tartozni.

 

 

Haladéktalanul felszólítunk mindenkit, hogy a tavalyi évre vonatkozó
szemétdíj tartozásokat mindenki rendezze!

 

 

A szemét szállítás sikeres működtetése a szemétdíjak idejében történő befizetésétől függ.
Ne halogassák a befizetést!

Mennyei ajándék

 

A karácsony a szeretet ünnepe. Erre készül most mindenki. A szeretetünket legtöbbször ajándékokkal szeretnénk kifejezni. Az üzletekben is megnövekszik a forgalom, ezért vannak, akik az ünnepből is hasznot akarnak húzni. Az ajándékozás mindenkinek örömet jelent, akár adja, akár elfogadja az ember.

      De mindez mit ér, ha a mennyei ajándékot még nem fogadtad el Istentől. Hiszen Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Már az Édenben megígérte első szüleinknek, Ádámnak és Évának, hogy elküldi a szabadítót, az asszony magvát, aki a kígyó fejére tapos.

     Egy régi karácsonyi énekünk is ezt erősíti meg:

„Ez Gyermek volt a megígért mag

A mi első atyáinknak,

Ádám atyánknak, Ábrahámnak,

Kiben minden nemzetségek megáldatnának,

Örök életre feltámadnának.

Áronnak vesszeje megvirágozék,

Tiszta szűztől gyermek születék,

Mennyei királyul nékünk adaték.

Krisztus Jézusnak nevezteték.”

    Amikor eljött az idők teljessége, Isten kibocsátotta az Ő Fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett hogy a törvény alatt levőket megváltsa. A Fiú érkezését mennyei seregek sokasága hirdette Betlehemnek mezején. Isten szeretetének ezt az egyetlenegyszer megtörtént csodajelét megláthatták az engedelmes pásztorok. A jel ez volt számukra, hogy találtak egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

   Kedves Testvérem, ha igazi ajándékot  akarsz, keresd Jézust, mert Ő megtalálható. Az az ajándék, amit mi szoktunk adni, mulandó. Viszont az, amit Isten ad, az örökkévaló. A földi öröm hamar elmúlik, de a mennyei örömnek csak kezdete van és soha nem ér véget. Ha  szomorú vagy azért, mert nincs békesség a földön, nincs jóakarat, terhel a sok bűn és vádol a lelkiismereted, csak Jézust keresd, mert Ő éppen azért jött, hogy elvegye bűnödet, megbékéltessen Istennel, új életet adjon és dicsőséggel és tisztességgel koronázzon meg. A tiéd lesz örökre az az öröm, amelyet az Úr angyala hirdetett meg. Az Úr Jézus Krisztus nemcsak  egyeseknek, hanem minden megtérő bűnösnek a Megtartója. Én ezt nem azért mondom, mert hivatalból mint lelkipásztor ezt kell mondanom, hanem azért mert hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus azért jött be a világba, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Jézusnak köszönhetem, hogy meg vagyok váltva, már nincsen semmi kárhoztatásom.

   Bárki vagy kedves olvasó, ha te is hiszed, hogy Jézus Krisztus a te személyes Megtartód, aki minden bűnödért tökéletesen eleget tett, akkor már együtt tudunk örülni és hálát adni Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért. Akkor már együtt hirdethetjük az Isten szeretetéről és kegyelméről szóló evangéliumot. Ezt el lehet mondani egy mondatban is, nem kell hozzá sok emberi bölcselkedés, csak a Szent Lélek ereje. „Önmagát adta mi érettünk, hogy  megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.”

   A Megtartó születését hirdették az angyalok, ezt hirdették a pásztorok, és ezt hirdessük mi is.

   Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak.

        Horkay László lelkipásztor

Köszönjük az ajándékokat

Köszönjük mindenkinek akik segítettek!

(Hamarosan bővebben is beszámolunk az adományozásról)

  

  

  

Letölthető Androidos alkalmazásunk

Elérhető Androidos alkalmazásunk! Egyenlőre próba verzió! Várjuk a visszajelzéseket!

LETÖLTÉS (a lassú letöltésre kattints)

Az Ungvári járási közlekedés rendészet (ДАІ) közleménye

 

Ukrajna törvénykönyvének 35. fejezete alapján, valamint Ukrajna miniszteri kabinetének № 1201-es cikkelye alapján minden önjáró mezőgazdasági gép, és más önjáró gépek (pld útépítő gépek), kötelező műszaki vizsgát végrehajtani.
Ukrajna törvénykönyvének 37. fejezete alapján TILOS használni ezeket a gépeket, amennyiben nincs érvényes műszaki vizsgájuk.
Ezeknek a gépeknek a használata érvényes műszaki vizsga nélkül, büntetéseket von maga után. 
A következő táblázatban levő Nagydobronyi lakosok nem újították fel a műszaki vizsgát, így azoknak használata büntetendő amíg nem rendelkeznek vele.

 

NÉVSOR

További cikkeink...

Támogatóink: