Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló galeria/2012_park/1:180:120:0:0 mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Folytatódik a Központi Park fásítása

 

Legnagyobb örömünkre továbbra is több személy és szervezet jelezte fa vásárlási szándékát. Ezért a napokban ismét sor került újabb fák ültetésére. A vásárlók között van Horváth Miklós az Ung-Vidéki hírek hetilap főszerkesztője valamint az egész kollektíva, Vaszilcsenkó Róbert., Úr Miklós, Balog László.  Örvendetes, hogy az akcióhoz csatlakozott Mihajlo Fedinec, a járási tanács elnöke és Anatolij Csernicsenko, a járási állami közigazgatási hivatal elnökhelyettese, Kotljár Mária tarnóci tanácselnök. Mi több, az Ungvári járás „parlamentjének” elnöke sem érkezett üres kézzel: a falu központjában lévő park gyarapításához a ritka fajtájú vérjuhar- és szakura csemetékkel járult hozzá. Köszönet ismét hogy az elültetett fákhoz a táblákat elkészítették. Horváth Miklós a következőket mondta: Szerkesztőségünk munkatársai küldetésük becsületes teljesítésének tudatában tértek haza. Ez, a magyar ajkú olvasóink előtti jelképes tiszteletadás, első sorban Nagydobronyban, illetve Sislócon, remélhetőleg nem lesz egyoldalú. A jövőben hasonló módon tervezzük őszintén megtisztelni a más községekben élő előfizetőinket is, s egyben növelni a lapunk iránti bizalmukat.

(Galéria)

A következő lépés a park bokrokkal és cserjékkel való beültetése. Ismételten kérünk mindenkit NE HAGYJON MAGA UTÁN  SZEMETETa parkban, hiszen sokan fáradoznak azért hogy szép legyen a falunk központja de egyeseknek ez semmit nem számit. A jövőben büntetésre számíthat akit tetten érnek.

 

Képviselői közgyűlés!

2012. november 19.-én a Nagydobronyi Képviselői testület megtartotta soron következő gyűlését. Az alábbi napirendi pontok kerültek megbeszélésre:

Költségvetési kérdések: a buszmegállók építésére a múlt évben megszavazott összegek (az infláció miatt) megemelkedtek. Ezért  még további 16650 hr szükséges. Az óvodában 13000 hr értékben szükséges egy új villanytűzhely vásárlása. Továbbá a előreláthatólag környezetvédelmi pénzekből 7-8 ezer hr fog befolyni, amit a falu vezetése a szemétdomb földel való betakarására fog felhasználni.  Az említett kérdésekben a képviselők egyet értettek.
Szemétdombbal kapcsolatos problémák: a Béke utca képviselőjétől Kis-Feri Bélától és több utcabelitől érkezett panasz a szemétdombbal kapcsolatban. Az említett utcai lakói kérik a községi tanácsot hogy találjanak megoldást a szemétdomb problémájára, mivel már hónapok óta füstöl, ég. Sajnos a teljes szemétdomb áthelyezésére nincs elegendő pénz. De azt a részt ahol ég és füstöl a szemét ott leföldelik. A képviselők és a községi tanács is kéri a lakosságot hogy a szemetet próbálják különválogatni mielőtt lerakják a kapuba. A lebomló szerves anyagokat (gallyak, növényi részek stb) külön,  a műanyagokat, üveget stb szintén külön. Ezáltal elkerülhető a folyamatos öngyulladás a szemétdombon. A jövőben a szemétdombon az illetékesek megpróbálják a szemetet az fent említett módon szelektálni. Ezentúl akik maguk szállítják ki a szemetet válassza külön, mivel a szemétlerakón lesz egy megbízott ember aki majd ellenőrzi, hogy az adott helyre rakja le és ami a legfontosabb szelektálva legyen a szemét.

A Kisdobronyi utca buszmegállóhelyének kijelölése. A korábbi számokban már olvashattak az említett utca buszmegálló helye körül zajló vitákról. A múltkori képviselői gyűlés már elfogadta Hidi Béla, (Kisdobronyi út 18) kérelmét azonban most újabb lakossági kérvény érkezett miszerint a buszmegálló legyen Hidi Sándor (Kisdobronyi út 39) előtt. A kérvényt indokolja a több mellékút közelsége is. A kérvény elfogadták a képviselők és lapunk megjelenésekor már a munkák megkezdődnek, ezzel lezárul a hosszas vita is.

Napelem-telep létesítése. Korábban már beszámoltunk, hogy egy szlovák cég napelem telepet akar létesíteni Nagydobrony határában. Most fejeződtek be a különböző hivatali engedélyek beszerzése és a kivitelező kéri a képviselői testületet, erősítse meg a korábbi határozatát a föld bérlésről. Ezt a képviselők megszavazták.

Földkérvények. A lakosságtól be érkezett privatizálással kapcsolatos kérvények elfogadása.

 

 

Szociális szolgálat munkatársa

 

Az Ungvári járási családi-, gyermek és ifjúsági Központi Szociális szolgálat munkatársa várja a lakosság kérését és panaszait. A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend szerint dolgozik a községi tanács épületében:    

                               Szerda — 8.00-17.00                                                                           Péntek — 8.00-17.00

 

FIGYELEM! FÖLDADÓ

 

Minden Nagydobronyi lakos figyelmébe!!! A többszöri figyelmeztetés ellenére sem fizették még sokan be a földadót. Kérünk mindenkit rendezze tartozását.
Fizessék be a 2012-es évre vonatkozó földadót.
Késedelmi díjat számolunk fel akik elmulasztják a fizetést!!

Befizetés Ráti Anitánál.

 

A Nagydobronyi Tűzoltóság hivatalos átadása

 

Korábban már beszámoltunk a jó hírről, miszerint a Nagydobronyi Tűzoltóságnak megoldódik a finanszírozása. 2012-október 1.-től hivatalosan is a Kárpátalja Katasztrófavédelem hatáskörébe került. Ezentúl a tűzoltók körzetéhez tartozik Csap városa, valamint az ungvári járás egy része. De nagyobb tüzeseteknél akár a beregszászi és munkácsi járásban is segíthetnek. A tűzoltóság parancsnoka Misák Sándor. A tűzoltóállomás léte nemcsak Nagydobrony számára fontos, hanem az ungvári járásnak is. A felújított tűzoltó autó és a kiszámítható pénzügyi támogatásnak köszönhetően felvehetik a harcot a tűzesetekkel és más természeti katasztrófákkal.  A tűzoltóság éves fenntartása közel 150 ezer hr, amit a község önerőből képtelen volt előteremteni.  Köszönet mindazoknak akik megteremtették a lehetőséget. Nagydobronyhoz hasonlóan Kárpátalja több településén hajlandó a Katasztrófavédelmi hivatal a tűzoltóság üzemeltetésére.

 

Képviselői közgyülés

2012. szeptember 22.-én a Nagydobronyi Képviselői Testület megtartotta soron következő közgyűlését. A következő napirendi pontok szerepeltek a gyűlésen:

1. A Magyar nyelv regionális státusának engedélyezése a Nagydobronyi Községi Tanácsban. Köztudott, hogy Ukrajnában hatályba lépett a nyelvtörvény, amely a kisebbségi és regionális nyelvek európai chartájának szellemében, 21 évvel Ukrajna függetlenné válását követően szélesebb nyelvi jogokat biztosít az országban élő nemzetiségeknek. Mivel a törvény végrehajtása és alkalmazása nagyrészt a közösségtől és a helyi önkormányzatoktól függ, ezért volt fontos , hogy Nagydobrony Községi Tanácsa is napirendre tűzze a  magyar nyelv regionális státusának kérdését. A megjelent képviselők mindegyike igennel szavazva elfogadta a nyelvtörvényt. Ezentúl a községi tanácshoz nem csak államnyelven, hanem magyar nyelven is intézhetik hivatalos ügyeiket. Továbbá az utca név táblák ezentúl csak két nyelvűek lehetnek, valamint üzletekre, reklámokra a magyar feliratot is lehet használni. 

2. A Varroda földhasználatra vonatkozó engedélyének meghosszabbítása. Az említett cég 20 évre kéri a községi tanács engedélyét a földhasználatra. A tanács képviselői testülete elfogadta a kérést.

3. Buszmegállók újabb helyének kijelölése. A Kisdobronyi úti buszmegállók helye körül zajló viták reméljük megoldódnak, hiszen két kérvény érkezett a községi tanácshoz ez ügyben. Hidi Béla, Kisdobronyi út 18, valamint Misák Zoltán Kisdobronyi út 57. alatti lakosok kérik a buszmegálló az ő házuk előtt épüljön meg. A kérést a képviselők egy ellenszavazattal elfogadták.

4. Földvásárlási kérvények.

Szanyi-Szabó Sándor kérvényezte a ”Vasas” üzlet földterületének megvásárlását.  A képviselők elfogadták a kérvényt. 
A PMK szintén kérvényezte a jelenlegi földterület állandó használatba vételét. Ezt szintén elfogadták.

5. Felcsúti foci akadémia részére a földterület kijelölése.  A „Tanitószilas” nevű földterületet javasolta az akadémia részére a tanács, melyet elfogadtak. Így 6 hektárt adnak bérbe az akadémia részére. A képviselők egyöntetűen elfogadták.

Napirenden kívül a képviselő testület fontosnak tartotta a Polgárőrség újra szervezését. Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a lopások a faluban. Több képviselő javaslatára ezentúl az adott utcához tartozó képviselő fogja megszervezni egy-egy este a polgárőrséget. Bővebb információt az utcaképviselőktől kaphatnak.

 

További cikkeink...

Támogatóink: