Az erdő élővilága – Növények

Betűméret:

 

3. információs tábla

Az erdő élővilága – Növények

 

A védett terület legjellemzőbb és legértékesebb növénytársulása a gyertyános-tölgyes (Querco robori-Carpinetum), ami a Latorca árteréből kiemelkedő magaslatok öntéstalajának jellemző erdőtársulása.

A gyertyános tölgyerdők lombkoronaszintjét és az erdő jellegét a kocsányostölgy (Quercus robur) mellett a a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) határozza meg. Maga a lombkoronaszint kétszintű: a felsőben a tölgy dominál (kb. 25-30 m), az alsóban a gyertyán (kb. 10-20 m).

A sűrű lombkorona kevés fényt enged át, ezért alatta a cserjeszintszegényes. Ezekkel a növényekkel inkább csak az erdőszéleken és tisztás helyeken találkozunk. A cserjeszint jellemző növényei: a tatárjuhar (Acer tataricum), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a cseregalagonya (Crataegus laevigata), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a közönséges mogyoró,(Corylus avellana) a  közönséges kutyabenge (Frangula alnus), a  közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) és a  közönséges fagyal(Ligustrum vulgare)

A gyertyános tölgyes gyepszintjébenfőleg a kora tavaszi hagymás és gumós növények nőnek, még a lombkorona kialakulása előtt, míg megfelelő mennyiségű napfényhez jutnak. Megtalálható itt az Ukrajna Vörös Könyvébe bejegyzett, ritka és védett növények: a kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia),a tavaszi tőzike(Leucojum vernum)és a medvehagyma (Allium ursinum). Tavasszal gyönyörű látványt nyújt a tömegesen nyíló berki szellőrózsa(Anemone nemorosa L.) és a kis meténg (Vinca minor). A gyepszint jellemző növényei még: az orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), szagos müge (Galium odoratum), kereklevelű kapotnyak (Asarum europaeum), podagrafű (Aegopodium podagraria), olocsáncsillaghúr (Stellaria holostea) , sárga tyúktaréj(Gagea lutea) és a fák törzsére feltekeredő közönséges borostyán(Hedera helix). Nyáron az erdőszegélyeken hatalmas foltokban nyíló kéküstökű csormolya (Melampyrum nemorosum) nyújt felejthetetlen élményt.

A spórás növények is képviseltetik magukat. Elég gyakori az erdei pajzsika   (Dryopteris filix-mas )  és a saspáfrány (Pteridium aquilinum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            A gyertyános–tölgyeseken kívül másfajta erdővel is találkozhatunk a rezervátum területén. A Latorca medre mentén keményfájú ligeterdők húzódnak, ahol a kocsányos tölgy mellett a keskeny levelű kőris egyik változata, a magyar kőris(Fraxinus angustifoliasubsp. pannonica) és a magas kőris(Fraxinus excelsior) az erdőalkotó faj, de elég gyakori a vénic szil(Ulmus laevis), az enyves éger (Alnus glutinosa) és a mezei juhar (Acer campestre) is. Ezeknek az erdőknek a lombkoronája nem annyira zárt, így a cserjeszint és a gyepszint sokkal sűrűbb és fajgazdagabb.

A mélyebben fekvő és nedvesebb területeken nyárfás és fűzes társulások találhatók, fehér nyárral (Populus alba) és különböző fűz fajokkal.

comments

Качественная укладка линолеума или как сделать правильно прикатку линолиума
Попробуйте смотреть сериал все серии на одном сайте. Можно смотреть без ограничений.

Támogatóink: