Szilvási Zoltán, Nagydobrony Polgármesterének 2011-évi vagyoni nyilatkozata

 

A 2011-es év anyagi jellegű, vagyoni jövedelmeinek és kiadásainak nyilatkozata (deklarálása).
Szilvási Zoltán
Kárpátalja, Nagydobrony
a Nagydobronyi Községi Tanács elnöke.
Felesége: Szilvási Éva
Fia: ifj. Szilvási Zoltán

Adatok a jövedelemről:
A nyilatkozó összes bevétele: 76 456 hr, ebből fizetés 70 563 hr, osztalék 191 hr, pénzügyi támogatás 5 701 hr.
Családtagok összjövedelme: 54 720 hr, ebből fizetés 54 720 hr, osztalékok 0 hr, ingó és ingatlan eladásból származó jövedelem 0 hr, vállalkozásból származó jövedelem 0 hr.

Ingatlanról szóló adatok: 
A nyilatkozó tulajdona: földterület Nagydobronyban területe 5100 m2, lakóház Nagydobronyban, területe 166,06m2.
Családtagok tulajdona: földterület 1300 m2.
Gépjárművekről szóló adatok:
 A nyilatkozó tulajdona: könnyű gépkocsi VWolkswagen Jetta, évjárat 2007, VAZ 21093, évjárat 2003.
Bevételek, egyéb érték papírok, aktívák:
A nyilatkozó tulajdona: vállalkozások 0 hr, jegyzett tőkéhez való járulékok 0 hr,
Családtagok tulajdona: bankszámlán vagy egyéb pénzintézetben elhelyezett betétek 0 hr.

Szilvási Zoltán polgármester

 

Biatorbágy város küldöttsége Nagydobronyban

 

Április 22-én falunkban tett két napos látogatást Biatorbágy város (Magyarország) önkormányzatának küldöttsége Tarján István polgármester vezetésével. (Biatorbágy Pest megye nyugati részén, Fejér megyével határos területén helyezkedik el. Északról Páty és Budakeszi, keletről Budaörs és Törökbálint, délkeletről Sóskút, délről a Fejér megyei Etyek, nyugatról Herceghalom települései határolják. Dr. Sólyom László köztársasági elnök 127/2007. (VI. 29.) KE határozata értelmében 2007. július 1-jétől Biatorbágy városi rangra emelkedett. Az önkormányzati törvény szerint a nagyközségi önkormányzat a várossá nyilvánítást akkor kezdeményezhette, ha "a városi cím használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja". A szempontok között nagy súllyal számított a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a teljes közműhálózati kiépítettség, az alacsony munkanélküliségi ráta, a teljes alapellátó intézményrendszer, a működő kulturális és sportélet, a fejlett civil társadalom és a településfejlesztési, vagy nem utolsó sorban a városi megjelenés igénye is. Az autópálya és az 1. sz. út mentén ipari, gazdasági és logisztikai központok települtek meg. Az önkormányzat 1990–94 közötti nagymértékű infrastruktúra-fejlesztése és a település közelsége miatt egyre többen települtek át Biatorbágyra a fővárosból. A település szerkezetének alakulása során az M1-es autópálya és a vasút elhelyezkedése előnyt jelentett, mivel a gazdasági területek a lakóterületektől elkülönülten alakulhattak ki.   Területe: 4379 ha, belterülete: 496 ha, népessége: 2008. január 1-jén 11 260 fő, 1985 óta előbb csökkenő, majd 1990-tõl újra növekvő, az elmúlt néhány évben kimondottan gyorsan növekvő lélekszámú település.)  A küldöttség tagjai részt vettek a Paprikafűző Asszony szobor avatásán valamint IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozón. Nagy érdeklődéssel követték az eseményeket. Másnap meglátogatták a falu nevezetességeit, közintézményeit (Gimnázium, templom, gyermekotthon, polgármesteri hivatal). A küldöttség célja testvér települési kapcsolat kialakítása, közös kulturális programok szervezése. Megelégedve tértek haza és hamarosan sor kerül a szerződés aláírására is.

 

OLVASÓINK FIGYELMÉBE

Tisztelt Nagydobrony újság Olvasói!

Elnézést kérünk minden régi olvasónktól akik esetleg a múlt havi számunkat nem kapták meg és azoktól is akik most sem fognak kapni. Sajnálatos módon olyan helyzet állt elő, hogy a posta dolgozói talán felsőbb utasításra(?) nem hajlandók a későbbiekben kézbesíteni újságunkat csak jelentős összeg  kifizetése esetén (a kért összeg közel annyi mint maga a nyomtatás). Ez a plusz postai költség pedig nem áll rendelkezésre ezért sajnos lehetnek fennakadások a kézbesítésben, de igyekszünk orvosolni a kialakult helyzetet.
Addig is megértésüket kérjük.                 

 

 

FIGYELMEZTETÉS

 

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közterületek megóvására, különös tekintettel a nemrégiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.

 

FELHIVÁS!

 

Akik a 2011/2012-es fűtési időszakra igénybe vették az állami támogatást (szubvenció) a fűtésre azok a csapi gázirodából kérjenek igazolást az említett időszakra elhasznált gáz fogyasztásáról. Ezeket az igazolásokat juttassák el az ungvári szociális osztályra. Amennyiben ezt nem teszik meg a jövő évi fűtési időszakban utólag is visszaszámolhatják a szubvenció összegét.

 

A Paprikafűző Asszony szobrának felavatása

 

2012. április 22-én felavatták a Paprikafűző asszony szobrát a központi parkban. A népes közönség parkban gyülekezve várta a falumúzeumból érkező vőfélyeket. Megérkezve a rendezvény népi tánc bemutatásával vette kezdetét a Nagydobronyi Hímes Néptánc Együttes közreműködésével. A himnuszok eléneklését követően Sziebert István, a Vidékfejlesztési Minisztérium politikai főtanácsadója ünnepi beszéde nyitotta meg az ünnepséget. Beszéde során felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a „világban járva sok nevezetes ember, hadvezér, tudós, államtitkár szobrát láthatjuk köztereken. Időnként azonban elfelejtkezünk a hétköznapok hőseiről, hiszen tisztes állampolgárok nélkül hadsereg sem létezhetne. Ez a szoborátadás végre egy olyan esemény, amikor a hétköznapok hőseit elevenítjük meg. Azokat, akiknek munkája elősegíti a közösségépítést, a Kárpát-medence magyar közösségének egymásra találását. Ennek a jelképe ez a szoboravatás.” A következő felszólaló Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke volt. Ezután Fedinec Mihajlo Iljics, az Ungvári Járási Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Badó Margit történelem tanár röviden beszélt ifj. Hidi Endre életéről, tanulmányairól stb. Mint mondta, a szobrászat filozofikus műfaj. Csendes töprengések idején jön el az ihlet pillanata, a teremtés ideje. Minden szobor azt üzeni számunkra, hogy akinek nincs múltja, annak nincs jövője sincs. Orosz Ildikó a KMPSZ elnök asszonya a következő sorokkal kezdte: „Az első vándor, aki a szájhagyomány szerint a tóparton ütött tanyát. Békességet várt ettől a földtől. Az évszázadok kegyetlen megpróbáltatásoknak tették ki a nagydobronyi népet, akárcsak e vidék lakosságát –A közösség nem engedte, hogy elfelejtsék, honnan jöttek, mert a falu legmeghatározóbb sajátossága maga a századokon át sokszor megszólt, zárt közösségben rejlő ereje, amely a közös munkában, együttes tevékenységben nyilvánult meg. Ez az összetartó erő példaértékű lehet mindenki számára a Kárpát-medencében. Ez a szobor ennek a közösségi erőnek állít emléket. Mint mondta, ebben a szoborban benne van a kezdet és benne van a vég, a születés, az elmúlás, és a kettő közötti időszak, aminek lényege az állandó, folyamatos tevékenység". Ezt követően Őr Hidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke köszönetet mondott azoknak akik hozzájárultak a Paprikafűző Asszony szobor megvalósításához. A leleplezés után Kolozsy András lelkész mondott áldást.

Képek ITT

 

További cikkeink...

26. oldal / 30

Támogatóink: