A nagydobronyi sporthorgász egyesület független, demokratikus szervezet, önkörmányzati elveken alapuló társadalmi szervezet.
Tevékenységet a jogszabályok, valamint ezen alapszabály elöirasai szerint végzi.
A szervezet Ukrajna alkotmányának megfelelöen müködik.
A szervezet jogi személyiséggel rendelkezik, állami bejegyzése pillanatétól fogva rendelkezhet tulajdoni jogokkal: lehet külön tulajdona, szerezhet tulajdont, van pecsétje.
A szervezetnek jogában áll szerződéseket kötni, vannak jogai es kötelezettségei.
A szervezet teljes neve: Nagydobronyi Sporthorgász Szövetség.
A szervezet tevékenységét Nagydobrony területén végzi.
A szövetség székhelye: 89463, Nagydobrony, Csongor út 2.

A szervezet céljai

  • A sporthorgászat népszerüsítse Nagydobronyban, valamint tagjainak érdekvédelme.
  • Elomozditani a sporthorgászatot és annak szerepét az egészséges életmód, egészsegfejlesztés és személyes fejlődés szempontjából.
  • Vetélkedöket szervezni; a környezetvédelemre, természetvédelemre való tudatos nevelés érdekében.

A tagok jogai
A tagokat részveteli, inditványtételi, tanácskozási, szavazati, választhatósági és választási jog illeti meg.

A tagok kötelezettségei
A tagok kötelesek a szervezet alapszabályában foglaltakat, a közgyűles határozatait betartani, azoknak maradéktalanul eleget tenni.
A tagok állapitjak meg a tagságdíjat és kötelesek azt maradéktalanul befizetni.
A tagok kötelesek szüksegszerüen, tevékenyen részt venni a szervezet életeben, annak munkajában.
A TAGOK KÖTELESEK ELKERÜLNI AZOKAT A CSELEKMÉNYEKET, MELYEK NEGATIVAN HATNAK A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGÉRE!

A szervezet vezetősége
Elnök: Dr. Katona Béla
Helyettes: Nagy Ferenc
Pénzügyi felelös: Tóth Béla

Ellenőrző bizottság:
Elnök: Hidi József
Az ellenőrző bizottság tagjai: Hidi Jenö, Bocskár Tamás, Hidi Laszló, Szanyi-Szabó János
Az ellenőrző bizotság ellenörzi a szervezet munkáját, pénzügyeit figyelemmel kiséri.

Végrehajtó bizottság tagjai: Balog Ferenc, Tóth Béla, Tóth Viktor, Dr. Katona Béla, Nagy Ferenc
A végrehajtó bizottság kötelessége a gyülések megszervezése, a közgyülés levezetése, elősegiteni a kitüzött célok megvalósitásat.