A Nagydobronyi óvoda az Ungvári járás legnagyobb magyar tannyelvű óvodája.

Nagydobronyban már az 1940-es évekből is vannak irásos bizonyitékok arról, hogy működött óvoda. 1-2 csoport biztositotta az óvodai ellátást, azon szülők számára, akik munkahelyel rendelkeztek. Az óvoda mai épületét 1986. márciusában adták át rendeltetésének, 160 férőhelyel, 7 óvodai csoporttal. Ma a létesitmény 170 gyermek részére biztosit optimális óvodai ellátást. 17 szakképzett óvónő gondoskodik arról, hogy a gyermekek felhőtlenül játszhassanak, felkészülhessenek az iskolához. Az óvónök munkáját segiti a zenenevelő, a pszihológus , a módszerész és 25 kisegitő munkás.

2011. február 1-én megnyilt a VIII. csoportja óvodánknak, amelyet a “SERO” alapitvány támogat, biztosítja számukra a termet és étkeztetést.

Óvodánk nevelési programjának fő feladata a ránk bizott gyermekek életének és egészségének megőrzése.

Nemhiába választottuk a hires pedagógus szavait jelmondatul:

“Mindenek felett játszódjék és nőjön a gyermek, a szüntelen való tanitás elnyomja a növés erejét, mint az országút olyan meddővé teszi.” /Bolyai Farkas/

Az óvónők legjobb tudásuk szerint nevelik, formálják gyermekeinket. Játékos formában vezetik be őket a számok, betűk országába, nevelik a természet szeretetére, környezetünk védelmére, az egészséges életmód fontosságára, hazafias nevelésre, hagyományőrzésre és kézügyességük, esztétikai, szépérzékük fejlesztésére, igy teljesitve az éves program által előirt feladatokat.

A gyermekek nagy izgalommal és lelkesedéssel készülnek minden ősszel megünnepelni és hálát adni az egész évi termést az “Arany Ősz” cimmel megrendezett kiállitásra és táncos-dalos műsorra.

Minden évben megrendezzük, korcsoportnak megfelelően a “Karácsonyi” műsort, amelyen megemlékezünk a szeretet ünnepéről, Jézus születéséről, Betlehemes játékkal, versekkel, énekkel köszöntjük az Új évet. Tavasszal megemlékezünk a Nők napjáról a Húsvétról. A nőket nagycsoportosainkkal köszöntjük, az édesanyákat, nagymamákat a kis és középső csoportos gyerekekkel ünnepeljük. Május végén nagycsoportosaink ballagási műsorral búcsúznak az óvodától és pajtásaiktól.

Nyáron rendszeresen fellépünk a falunapon, újkrumplifesztiválon. A járási módszertani kabinet által meghirdetett szakmai vetélkedőkön óvodánk rendszeresen helyezést ér el. Ezeken a megmérettetéseken a járás minden óvodája részt vesz.

2007-ben: II.hely “A legjobban felszerelt képességfejlesztési sarok”

2010-ben: II. hely “A legjobb fizikai fejlesztés”

2011-ben: III.hely “Zenei vetélkedőn: Vidám hangjegyek”

2011-ben: III. hely “A legjobb munkára való nevelés”

2011-ben: III. hely “A legszebb-legjobb óvoda”

Ezek az eredmények is bizonyitjak, hogy óvónőink szakmájuk kiváló művelői, nyugodtan rájuk bizhatjuk gyermekeink nevelését. Rendszeresen részt vesznek a járási módszertani üléseken és a szakmai továbbképzéseken, amelyre kötelezően 5 évente kerül sor. Óvodánk költségvetését az állam biztositja, amely évről-évre szűkösebb és nem fedezi a szükséges kiadásokat. Itt érezzük, hogy milyen nagy szükség van a szülők segitségére. Sok segitséget kapunk tőlük, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy gyermekeink egészségben, boldogságban nőjjenek fel. Ezúton szeretnénk megköszönni azt a sok önzetlen segitséget, amelyet tőlük kapunk.Szülők segitségével nagyon sok álmunk valósult meg: az óvoda környezetének kialakitása, a főbejárat felújitása, új szőnyegekkel, függönyökkel bútorokkal kellemesebbé tették a csoportok szobáit. A szülők anyagi támogatásukkal valamint öntkéntes munkájuknak köszönhetően elektromos vizmelegitők lettek felszerelve minden csoportba, ezzel is megkönyitve a dadusok munkáját.

Az óvoda munkásai szeretnék megköszönni nemcsak az anyagi támogatást, hanem a munkát is, amelyet irányunkban tanusitottak az itt nevelkedő gyermekek szülei és nagyszülei. Isten áldását kérjük minden segitséget nyújtó és segiteni szándékozó Nagydobronyi lakosra.

Elérhetőségeink: 89463, Nagydobrony, Iskola utca 5. (tel.: 714-466)