Kárpátalja legnagyobb magyar községe – NAGYDOBRONY. Az itt élő emberek évszázadokon át makacsul elzárkóztak a külvilágtól. Gondolkodásuk, viseletük, beszédük, szokásrendszerük így élesen különbözik a környezetétől. Irott források először a XIII. század közepén említik a települést Dobrun néven.Kárpátalja legnagyobb magyar községe – NAGYDOBRONY. Az itt élő emberek évszázadokon át makacsul elzárkóztak a külvilágtól. Gondolkodásuk, viseletük, beszédük, szokásrendszerük így élesen különbözik a környezetétől. Irott források először a XIII. század közepén említik a települést Dobrun néven.
A nagydobronyi gyülekezet 1595-től tért vissza az eredeti keresztyén hitre. Reformátorai Radán Balázs és Kálmáncsehi Sánta Márton lelkészek voltak. Győri Mihály, aki 1790 és 1805 között volt lelkész, az egyházközség történetére vonatkozó feljegyzéseiben így vélekedik a nagydobronyi egyházról: “Egy a legrégibb virágzó ekklésiák közül. Minthogy ez a helység a Munkátsi Dominiumhoz tartozik, kétségkivül annak a reformációkor volt földesurával csakhamar bevette a Helvétiai Vallást, aki ennek szép fundátiót tett, az isteni tiszteletnek és oskolának fenntartására, melynek most is birtokában vagyon. Már 1618-ban úgy iratik, mint virágzó Mater Ekklesia…”

Győri Mihály lelkész idejében épült a régi fatemplom helyébe egy kőtemplom, amelynek az alapkövét 1801-ben tették le. Száz év múlva ez a templom is átépítésre szorult. A főtorony kivételével átépítették úgy, hogy még két kisebb tornyot építettek hozzá, és a templomhajót is kibővítették. 1912-ben Magyar Bertalan lelkipásztor idejében épült fel ez a templom, amit ma is használunk. A múlt században a következő lelkészek szolgáltak a nagydobronyi gyülekezetben: Magyar Bertalan, Gönczy Pál, Csík József, Szabó Béla, Horkay László.

A Szovjetunió széthullása után Ukrajnában találtuk magunkat. Az egyház számára egy lélegzetvételnyi idő volt az utóbbi 15 év. A Nagydobronyi gyülekezet élni akarását mutatja, hogy minden téren építkezni kezdett.

Közzététel: 2016. aug. 22.
Közzététel: 2016. okt. 31.