Tájékoztató a házasságkötés törvényi rendelkezéseiről!

 

Ukrajnában kizárólag 18 éves kortól lehet házasságot kötni! Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa módosította „Ukrajna családjogi törvényét” 2012-ben.

 

Bővebben...

Vigyázzunk a rendre

 

Kérjük, főleg a fiatalokat akik esténként a központi parkban pihennek, beszélgetnek stb. figyeljenek oda a tisztaságra. Maguk után ne hagyjanak üres üveget, papírokat stb.

A SZEMETET A KIHELYEZETT SZEMÉT TÁROLÓBA (KUKÁBA) TEGYÉK!!!

 

FIGYELMEZTETÉS!!!

 

FIGYELMEZTETÉS!!!

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közterületek megóvására, különös tekintettel a nemrégiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.

 

Állatorvos

 

Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a községházán és a piacon.
Tel.: 050-709-6418

 

ujság

 

Bizonyára mindenki észre vette az Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló nehézségeket, sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet miatt a kézbesítést sem tudjuk megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az adott utcákhoz tartozó  képviselők végzik.
Tehát ha valaki nem kap  kérje az utcaképviselőktől.

 

szoci

 

Az Ungvári járási családi-, gyermek és ifjúsági Központi Szociális szolgálat munkatársa várja a lakosság kérését és panaszait, szociálisan hátrányos családok, gyerekek segítése.  A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend szerint dolgozik a községi tanács épületében:    

                               Szerda — 8.00-17.00                            Péntek — 8.00-17.00

 

FELHÍVÁS!

 

Minden katona köteles fiatal, aki betöltötte a 25-ik élet évét, és nem rendelkezik katonakönyvvel jelentkezzen a Községháza katonai nyilvántartójánál (Szilvási Erzsébetnél).

 

További cikkeink...

Alkategóriák

4. oldal / 5

Támogatóink: