Lakossági felhívás!

Együtt egy élhetőbb, tisztább környezetért

A 2021-es év legyen az az év, amikor együtt, közös erővel teszünk azért, hogy megteremtsünk egy tisztább, élhetőbb környezetet. Az első és legfontosabb lépés, amivel kezdenünk kell, az a vízelvezető árkok tisztítása és karbantartása, valamint szennyvíztározók kialakítása. Közös érdekünk, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amelyben jól érezzük magunk, és ezt csak együtt érhetjük el. Gondolkozzunk közösségben, ne tegyünk olyat, amit nem szeretnénk, hogy mások is megtegyenek. Legyen ez az év a változás éve, mutassunk példát, mint közösség, hogy együtt mindenre képesek vagyunk!

Az elmúlt napok csapadékos időjárása próbára tette a csapadékvíz-elvezető rendszereket. Sokan tapasztalhattuk, hogy az esővíz elvezetése sok helyen akadályokba ütközött. Ennek legfőbb oka, hogy az árkok nincsenek kitisztítva és karbantartva. A vízelvezetők tisztítása, a várható vízkárok megelőzése érdekében elengedhetetlen! A vízelvezető árkok takarítása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása lakossági feladat. Nagyon fontos, hogy tisztításuk rendszeres legyen, és a víz lefolyása után rövid időn belül a hordaléktól is meg kell szabadítani a sokszor elég szűk áteresztő nyílásokat és a környéküket. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a kistérség lakosai szennyvíztározókat alakítsanak ki a háztartási szennyvíz tárolására és szüntessék meg a szennyvíz árokba való kivezetését. A szennyvíz árkokba való bekerülése egyik fő oka a dugulásoknak, valamint ökológiai veszélyt is jelent. Ezért megkérjük a kistérség lakosait, hogy számolják fel a szennyvíz árokba való levezetését és alakítsanak ki szennyvíztározókat!

A Nagydobronyi Kistérségi Tanács, valamint a Végrehajtó Bizottság határozatai alapján felhívjuk a Nagydobronyi kistérség lakosait, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok tegyék meg a szükséges intézkedéseket a vízelvezető árkok és áteresztő nyílások karbantartására, tisztítására, valamint szüntessék meg a szennyvíz levezetését az árkokba!

A munkálatok elvégzésének végső tervezett határideje 2021.12.31.

2021. február 5.

A Nagydobronyi kistérség végrehajtó bizottsága

Ajánlott cikkek