Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ПОВНУ НАЗВУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯДетальний план території для розміщення автозаправної станції з комплексом обслуговування по вул. Роттаг №№28, 30 с. Велика Добронь Ужгородського району Закарпатської області ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯВеликодобронська сільська радаПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯДАТА ПОЧАТКУ

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВАПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИдетального плану території для розміщення автозаправної станції з комплексом обслуговування по вул. Роттаг №№28,30 с. Велика Добронь Ужгородського району Закарпатської області ЗАМОВНИК СЕО Замовником проекту є виконавчий комітет Великодобронської сільської ради Юридична адреса: 89463, Закарпатська