FIGYELEM!!!

Minden kedves gyermeket,tinédzsert és felnőttet várunk sok szeretettel Farkas Zolee magyarországi NIKE Mastertrainer Workshopjára.

Aki szeretné elsajátítani a legújabb táncstílusokat New York-ból vagy Ázsiából annak itt a helye!

Swag,Nu style,Dancehall,Waacking-Vouging,Asian stuff,Pop-lock,House dance....és mindent ami Cool!!

 

Helyszin: Nagydobrony, Kútúrház

Időpont: 2012. Április. 13-14-15

SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK A 2012. ÉVBEN

1. „A 2012. évi állami költségvetésről” szóló ukrajnai törvénytervezet 12. cikkelye 2012-ben a létminimumot egy személyre számítva, havi felbontásban, a következő összegben irányozza elő: január 1-től – 1017 hrivnya, április 1-től – 1037 hrivnya, július 1-től -1044 hrivnya, október 1-

től – 1060 hrivnya, december 1-től – 1095 hrivnya azok számára, akik a lakosság fő szociális és demográfiai csoportjaiba tartoznak: a gyermekek számára 6 éves korig: január 1-től 893 hrivnya, április 1-től – 911 hrivnya, július 1-től – 917 hrivnya, október 1-től – 930 hrivnya, december 1-től – 961 hrivnya, a gyermekek számára 6-tól 18 éves korig: január 1-től – 112 hrivnya, április 1-től – 1134 hrivnya, július 1-től – 1144 hrivnya, október 1-től –1161 hrivnya, december 1-től – 1197 hrivnya, a munkaképes személyek számára: január 1-től – 1073 hrivnya, április 1-től – 1094 hrivnya, július 1-től – 1102 hrivnya, október 1-től – 1118 hrivnya, december 1-től – 1134 hrivnya, a munkaképtelenné vált személyek számára: január 1-től – 822 hrivnya, április 1-től – 838 hrivnya, július 1-től – 844 hrivnya, október 1-től – 856 hrivnya, december 1-től – 884 hrivnya. Az említetteket figyelembe véve az állami segély egyes fajtáinak összege a következő:
Az á l l a mi segél y fa j tá i január- tól április- tól július- tól október- től decem- bertől
Terhességgel  és szüléssel  kapcsolatban járó segély
  26 825 27 350 27 550 27 950 28 350
A gyermek születésekor járó segély
az első gyermekre
a második gyermekre a harmadik és minden következő gyermekre egyszeri kif izetés:
26 790
53 580
107 160
8 930
27 330
54 660
109 320
9 110
27 510
55 020
110 040
9 170
27 900
55 800
111 600
9 300
28 830
57 660
115 320
9 610
Havi fiztések
az első gyermekre
a második gyermekre minden következő gyer.
744,17
930,21
1364,30
759,17
948,96
1391,80
764,17
955,21
1400,97
775
968,75
1420,83
800,83
1001,04
1468,19
Gyermekgondozási segély a gyermek 3 éves koráig
  minimális
130,00
maximális
1 073 1 094 1 102 1 118 1 134
Gyermeksegély az egyedülálló anyának 
gyermekek számára
6 éves korig
6-tól 18 éves korig
18-tól 23 éves korig
minimális
267,90    273,30     275,10    279,00     288,30 maximális
446,50    455,50     548,50    465,00     480,50 minimális
333,60    340,20     343,20    348,30     359,10 maximális
556,00    567,00     572,00    580,50     598,50 minimális
321,90    328,20     330,60    335,40     340,20 maximális
53 650 54 700 55 100 559,00     567,00
Segély gyám vagy gondozás alatt álló gyermeknek
A gyermekek számára
6 éves korig
6-tól 18 éves korig
maximális
1786
2224
1822
2268
1834
2288
1860        1922
2322        2394
Ideiglenes állami segély azoknak a gyermekenek , akik szülei kitérnek a tartásdíj fizetése alól
A gyermekek számára
6 éves korig
6-tól 18 éves korig
maximális
267,90
333,60
273,30
340,20
275,10
343,20
279,00     288,30
348,30     359,10
Állami gondozott gyerekek
A gye rm e k e k s zám ára
6 éves korig
6-tól 18 éves korig
18-tól 23  éves korig
maximális
1786
2224
2146
1822
2268
2188
1834
2288
2204
1860        1922
2322        2394
2236        2268
Havi pénzbeli segély annak a kisjövedelműszemélynek , aki pszichikai betegség miatt I és II cs oportba sorolt rokkanttal él
  10 730 10 940 11 020 11 180 11 340

 

2. Az említett törvénytervezet 14. cikkelye előirányozza, hogy 2012- ben a létminimum (garantált minimum) biztosításának szintje, annak a segélynek a kifizetése érdekében, ami „A kisjövedelmű családok állami szociális támogatásáról” szóló ukrajnai törvény alapján történik, a lakosság fő szociális és demográfiai csoportjai számára megállapított létminimumhoz viszonyított százalékos arányban a következő: a munkaképes személyek számára – 21 százalék, a gyermekek számára –
50 százalék, a munkaképességüket elvesztett személyek és a rokkantak számára – 80 százalék.
A kisjövedelmű családoknak juttatott állami szociális segély összege nem lehet nagyobb a családok számára megállapított létminimum 75 százalékánál. „A kisjövedelmű családok állami szociális támogatásáról” szóló ukrajnai törvény 5. cikkelyének megfelelően az állami szociális segély (ezen belül a maximális) összege 2012-ben minden 3-13 éves gyermek után 120 hrivnyával, minden 13-18 éves gyermek után 230 hrivnyával nő. Tekintettel az említettekre, 2012-ben a kisjövedelmű családoknak juttatott állami szociális támogatás meghatározásához a létminimumszintek a következők: a munkaképes személyek számára: januártól - 225,33, áprilistól – 229,74, júliustól – 231,42, októbertől -234,78, decembertől – 238,14, a munkaképességüket elvesztett személyek és a rokkantak számára: januártól – 657,60, áprilistól – 670,40, júliustól – 675,20, októ- bertől – 684,80, decembertől – 707,20, a gyermekek számára 6 éves korig: januártól – 446,50, áprilistól – 455,50, júliustól – 458,50, októbertől – 465,00,decembertől – 480,50, a gyermekek számára 6-tól 18 éves korig: januártól – 446,50, áprilistól – 455,50, júliustól – 558,50, októbertől – 580,50, decembertől –
598,50, 18-tól 23 éves korig (tanulmányok esetén): januártól – 536,00, áprilistól – 547,00, júliustól – 551,00, októbertől – 559,00, decembertől – 567,00. „A gyermekkoruktól rokkantaknak és a rokkant gyermekeknek nyújtandó állami szociális támogatásról” szóló ukrajnai törvényjogot biztosít az Ukrajna állami költségvetésének pénzeszközeiből történő anyagi ellátásra, a gyermekkoruktól rokkantak és a rokkant gyermekek szociális védelmére oly módon, hogy az állami szociális segélyt a létminimummal százalékarányosan állapítják meg. 2012-ben a gyermekkoruktól rokkantak és a rokkant személyek számára az állami szociális segély összegét az említett törvény normái alapján és „A 2012. évi állami költségvetésről” szóló ukrajnai törvénytervezet 12. cikkelye alapján fogják megállapítani, figyelembe véve Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 2008. 03. 26-án kelt, 265. sz. „Az állampolgárok nyugellátásának egyes kérdéseiről” szóló határozatát.
 

Hirdetőink figyelmébe!

A Nagydobrony újságba szánt hirdetéseket, köszöntőket minden hónap huszadikáig szíveskedjenek jelezni! Hirdetésfelvétel a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben!

 A weboldalra szánt hirdetések felvétele folyamatos!

 

 

Pontositás?!

A Nagydobrony ujság előző (januári)számban közöltük a Nagydobronyi Községi Tanács 2012-es költségvetését. Ezzel nincs is baj, azonban sokakban „érdekes” gondolatokat keltett a költségvetésnek az a tétele miszerint a falunapra és egyéb kulturális programokra 275 580 hr áll rendelkezésre. Ezeknek az embereknek szól ez a rövid leírás. Tehát ebből az összegből az idei évben a következő programok kerülnek megvalósításra: Nemzetközi Vőfélytalálkozó, Újkrumplifesztivál, Falunap. Továbbá ebből a pénzből tartják fent a kultúrházat, fizetik a munkásokat fizetik a számlákat(villanymelegítők ipari árammal), a táncosaink fellépő ruháit, a tánccsoport utazásait, a kisgyerek ajándékait  mikulásra, karácsonyra .

Az alábbi rendezvények időpontjai biztosak az első félévre: 

Február 14- Valentin napi est "A két szerelmes szív",

Február 26-"II. Farsangi bál",

Március 8- Nőnapi műsor a Nagydobronyi Rehoboth Idősek otthonában,

Április 22- Vőfélytalálkozó,

Május 6- Anyák napi műsor és egyben a 2011-es év összefoglaló koncertje,

Június 1-Gyermeknap "Minden, ami szép a gyerekeknek”.

A második félév időpontjai még nem pontosak de hasonlóan az első félévhez színes műsorokkal szolgálnak a kultúrház vezetői. Tehát ha elgondolkodunk ezen rendezvények anyagi vonzatán már nem is olyan sok az erre szánt támogatás.

 

FELHIVÁS!

 A  Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség  nagydobronyi alapszervezete  2012.02.27.-én(hétfőn) 16.00-kor tartja rendes évi közgyűlését.
Napirend:
  • -elnöki beszámoló
  • -a beszámoló megvitatása
  • -a 2012-es cselekvési program elfogadása
  • -küldöttek jelölése a középszint és a megyei közgyűlésre
  • -egyéb
A közgyűlés munkájában részt vesz Kovács Miklós-a KMKSZ elnöke, Balog Lívia-a KMKSZ járási elnöke.
Minden tagtársunk jelenlétére számítunk!
Helyszín:Nagydobronyi Középiskola.

 

Támogatóink:

     

Google PageRank