FELHIVÁS!

 

Akik a 2011/2012-es fűtési időszakra igénybe vették az állami támogatást (szubvenció) a fűtésre azok a csapi gázirodából kérjenek igazolást az említett időszakra elhasznált gáz fogyasztásáról. Ezeket az igazolásokat juttassák el az ungvári szociális osztályra. Amennyiben ezt nem teszik meg a jövő évi fűtési időszakban utólag is visszaszámolhatják a szubvenció összegét.

 

A Paprikafűző Asszony szobrának felavatása

 

2012. április 22-én felavatták a Paprikafűző asszony szobrát a központi parkban. A népes közönség parkban gyülekezve várta a falumúzeumból érkező vőfélyeket. Megérkezve a rendezvény népi tánc bemutatásával vette kezdetét a Nagydobronyi Hímes Néptánc Együttes közreműködésével. A himnuszok eléneklését követően Sziebert István, a Vidékfejlesztési Minisztérium politikai főtanácsadója ünnepi beszéde nyitotta meg az ünnepséget. Beszéde során felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a „világban járva sok nevezetes ember, hadvezér, tudós, államtitkár szobrát láthatjuk köztereken. Időnként azonban elfelejtkezünk a hétköznapok hőseiről, hiszen tisztes állampolgárok nélkül hadsereg sem létezhetne. Ez a szoborátadás végre egy olyan esemény, amikor a hétköznapok hőseit elevenítjük meg. Azokat, akiknek munkája elősegíti a közösségépítést, a Kárpát-medence magyar közösségének egymásra találását. Ennek a jelképe ez a szoboravatás.” A következő felszólaló Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke volt. Ezután Fedinec Mihajlo Iljics, az Ungvári Járási Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Badó Margit történelem tanár röviden beszélt ifj. Hidi Endre életéről, tanulmányairól stb. Mint mondta, a szobrászat filozofikus műfaj. Csendes töprengések idején jön el az ihlet pillanata, a teremtés ideje. Minden szobor azt üzeni számunkra, hogy akinek nincs múltja, annak nincs jövője sincs. Orosz Ildikó a KMPSZ elnök asszonya a következő sorokkal kezdte: „Az első vándor, aki a szájhagyomány szerint a tóparton ütött tanyát. Békességet várt ettől a földtől. Az évszázadok kegyetlen megpróbáltatásoknak tették ki a nagydobronyi népet, akárcsak e vidék lakosságát –A közösség nem engedte, hogy elfelejtsék, honnan jöttek, mert a falu legmeghatározóbb sajátossága maga a századokon át sokszor megszólt, zárt közösségben rejlő ereje, amely a közös munkában, együttes tevékenységben nyilvánult meg. Ez az összetartó erő példaértékű lehet mindenki számára a Kárpát-medencében. Ez a szobor ennek a közösségi erőnek állít emléket. Mint mondta, ebben a szoborban benne van a kezdet és benne van a vég, a születés, az elmúlás, és a kettő közötti időszak, aminek lényege az állandó, folyamatos tevékenység". Ezt követően Őr Hidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke köszönetet mondott azoknak akik hozzájárultak a Paprikafűző Asszony szobor megvalósításához. A leleplezés után Kolozsy András lelkész mondott áldást.

Képek ITT

 

Megrendezték a IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozót

 

2012. április 22-én negyedik alkalommal került sor a Kárpátaljai Vőfélytalálkozóra. Immár hagyományosnak mondható találkozót idén falunkban rendezték meg. Főszervező Bacskai Béla aki maga is nagyvőfély.  A megrendezésben nagy szerepet játszott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete.  A találkozó célja, hogy azokat a népművészeti értékeket, amelyek az emberi élet fordulójának jeles eseményéhez kapcsolódnak a mai kultúra számára megpróbáljuk közvetíteni, átmenteni, hiszen a vőfélyek eredeti feladatai, illetve a lakodalmas hagyomány egyre inkább feledésbe merült. A rendezvényt ezért évente „forgószínpadszerűen" valósítják meg, ezzel is igyekezvén megőrizni s bemutatni Kárpátalja minél több községében. A találkozón az éven először nemcsak kárpátaljai hanem Magyarországi és Szlovákiai vőfélyek is részt vettek.

A rendezvény egész napos programsorozat volt. A programok a Nagydobronyi Falumúzeum előtti gyülekezéssel vették kezdetét. Innen a Nagydobronyi Hímes néptánc együttes részvételével és a vendégekkel együtt vonultak a központi parkba.
A szobor ünnepélyes átadását követően a vőfélytalálkozó a középiskolában dísztermében folytatódott. A szervezők a messziről érkezett vendégeket a középiskola étkezdéjében finom ebéddel vártak. A rendezvényt Szalipszki Endre, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja nyitotta meg ünnepi beszédével. Természetesen ünnepi beszédeket mondtak a többi meghívott vendégek is. Ezek után a vőfélyek mutatkoztak be a színpadon. Itt mindenki egy-egy rövid vőfély verssel vagy éppen vicces történettel szórakoztatta a szép számban összesereglett közönséget. A vőfélyek szereplései között a nagydobronyi kultúrház legfiatalabb növendékei népdalt énekelve mutatták meg a magyar hagyományokhoz való ragaszkodásukat.
 A jó hangulatért a Földesi „Szélrózsa” hagyományőrző társulat is tett. Igényes színdarabbal lepték meg a közönséget, Sólyom József: Földesi Lakodalmas című népszínművét adták elő. Az előadás zenei részét „Szeredás Népzenei Egyesület” biztosította. A színdarabot követően fellépet a Nagydobronyi Kultúrház „Zöld Ág” táncegyüttese. A rendezvény utolsó hivatalos programja az emléklapok és ajándék csomagok átadása volt. Bacskai Béla főszervező köszönetét fejezte ki a megjelent vendégeknek, vőfélyeknek, támogatóknak.

Képek a találkozóról ITT!

 

A ZAKARPATGAZ felhívása

 

A ZakarpatGaz felhívja a lakosság figyelmét, hogy mindenki fesse le a
kapuja előtt lévő gázcsövet (kizárólag sárga színre) a fokozott baleset
veszélye miatt, mivel az elrozsdásodott gázcső kilyukadhat és ez szivárgáshoz vezet. Továbbá a központi gázelosztók lefestéséhez szükséges festéket közösen vásárolják meg (forduljanak az utcaképviselőkhöz, valamint a gáz kooperatívak vezetőihez). Az említett elosztókat a felelős karbantartó végzi, Nagy Kálmán, tehát a festékeket hozzá kell eljuttatni.

 

Tilos a tarlóégetés

 

Felhívjuk mindenki figyelmét hogy a rendkívül száraz időjárás miatt a tarló és egyéb száraz növényi maradványok égetése tilos. Valamint bármilyen tűz gyújtása is.

Az engedély nélküli égetés komoly büntetéseket von maga után.

Ungvári járási Katasztrófavédelmi osztály:

 

 

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk önöket, hogy a szára levelek és füvek égetése veszélyes. A tavasz kezdetével elkezdődnek a különböző száraz füvek és növényi maradványok égetése, ami komoly tüzekhez vezethet. A száraz időjárás miatt ezen tevékenység kiemelten veszélyesnek minősül.

A tüzek alkalmával csökkenek, sőt el is pusztulhat a talaj felső rétegében megtalálható hasznos mikroorganizmusok jelentős része. Tehát a füvek, a tarló és a szalma égetése a mezőkön nagy mértékben csökkentik a termőföld  rétegét. Ezért a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az égetés tilos!

Továbbá az erdők és bokrok égetésével csökkennek a madárfészkek és a gomba lelő helyek is.

Az Ungvári járási Katasztrófavédelmi osztály a következő kérésekkel fordul önökhöz:

· ne égessenek száraz füvet, tarlót a mezőkön

· Nyíl tűz használatát kerüljék

· Felügyelet nélkül ne hagyjanak tüzet

· Ne gyújtsanak tüzet a házak és ingatlanok környékén sem

· Elsősorban a személyi védelem fontos tűz esetén

Emlékezetjük önöket hogy Ukrajna Kódexének 77-1 adminisztrációs törvénysértésekről szóló cikkelye alapján, aki az illetékes hatóságok engedélye és felügyelete nélkül a természeti környezetben tüzet gyújt az a megfelelő büntetéseket és bírságokat vonja magára.

Kiszabható pénzbeli bírságok:

170 hr-tól 340 hr-ig, tisztviselőkre pedig 850 hr-tól 1190 hr-ig.

A főbb tűzvédelmi intézkedések nem összetettek és nem szükséges nagy anyagi költségek sem megvalósítására, de egyben alapos munkát igényel a tűz  útjának megállítása.

Emlékezzenek arra hogy könnyebb megelőzni a tüzet, mint megállítani!!!

Ungvári járási Katasztrófavédelmi osztály

 

 

 

 

 

Tájékoztató

 

A Nagydobronyi Községi Könyvtár munkarendje:

Hétfőtől—Péntekig, 8.00-tól 17.00-ig (ebéd 12.00-13.00).

A könyvtár több ezer magyar és ukrán nyelvű könyvel rendelkezik.

Minden érdeklődőt várunk.
                                                                                                                                                              

Bocskár Mária

A könyvtár vezetője

 

Támogatóink:

     

Google PageRank