Ballagás 2012 "Nagydobronyi Középiskola"

 

Rendhagyó módon idén május 12-én tartották a ballagási ünnepséget a Nagydobronyi Középiskolában. Az ünnepet jelenlétükkel megtisztelték Himinec Volodimir Vasziljovics, a Járási Állami  Közigazgatás elnökének helyettese, Seres Kristóf, a Járási Tanügyi Osztály módszertani kabinetének munkatársa, Szilvási Zoltán polgármester, Horkay László nyugalmazott püspök, Baksa Géza, a Nagydobronyi Család orvosi Rendelő főorvosa, Őr Hidi László, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke,
Katona Béla, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója, Pinte László, a Nagydobronyi Fogyasztási Szövetkezet elnöke. A rendezvény verőfényes, kellemes időjárási körülmények között zajlott. Talán emiatt is vidáman, jó hangulatban telt az egész ünnepség. A végzősök utoljára járták végig az iskola osztálytermeit, folyosóit.   Az utolsó csengő szavára énekszóval vonultak ki az épületből és álltak fel az iskola lépcsőjén, hogy hagyományos búcsúdalaikat előadják, megteremetve ezzel a kellőképpen vidám hangulatot, lelki ráhangolódást minden résztvevő számára. Ilyen bevezetés után került sor a szokásos beszédekre, búcsúztatókra, a staféta átadására, és természetesen a tarisznyák is gazdát cseréltek. Iskolánk legjobbjai átvehették a nekik járó okleveleket a KMPSZ által szervezett tanulmányi versenyeken elért eredményeik, előkelő helyezéseik jutalmául. Ezután elkövetkezett az ünnepség tetőpontja: a végzősök megkapták az érettségi bizonyítványokat. A sok jókívánság, jó tanács, idézetekben átadott bölcsesség, reméljük, termékeny talajra, megannyi befogadó elmére és szívre talált. Szeretnénk hinni, hogy az iskolát most elhagyó diákok még sokáig megtartják jó emlékezetükben az itt eltöltött éveket, tanáraikat, diáktársaikat, és az itt megszerzett tudást – az élettapasztalatokkal kibővítve – majd fel tudják használni életük, sorsuk alakításában.

Képet ITT

Ballagási ünnepség a Nagydobronyi Református Líceumban

A Nagydobronyi Református Líceumban több mint félszáz, összesen 54 diák búcsúzott május 5-én iskolától, tanároktól, szülőktől, barátoktól, gyermekkortól. Nem kellett azonban üres lélekkel távozniuk. Egész életükben elkísérik őket az itt kapott értékek és gondolatok, melyek közül talán a legfontosabb az iskola jeligéje: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn, 14, 6).

Az ünnepi istentiszteleten Horkay László nagy­dobronyi lelkipásztor, korábbi püspök útravalóként a Zsid 12, 1–4 igeverseit tette a végzősök képzeletbeli tarisznyájába. Elmondta, nincs fontosabb az életben, minthogy ismerjük a célt, azt, hogy hová tartunk. A keresztyén élet célja csakis a mennyek országa lehet, melyért folyamatosan harcolnunk kell. A lelkipásztor felszólította a diákokat, nézzenek Jézusra, kövessék Őt mindenben és soha ne csüggedjenek. Ha mégis erőt venne rajtuk a ború, ne feledjék, ennek egyetlen ellenszere van, a hit, mert aki hisz, annak minden lehetséges. Katona Bélának, a líceum igazgatójának köszöntése után Kolozsy András lelkipásztor, lelkészigazgató látta el számos jó tanáccsal a végzősöket. A nagybetűs emberré válás folyamatában fontos állomás, hogy meg kell tanulnunk döntéseket hozni, különbséget tenni értékes és értéktelen között, és az élet kísértései közepette a jót választani. És bár új feladatok, új kapcsolatok várnak a diákokra, életük alapjának, fundamentumának nem szabad változni: Jézusra kell építeniük. Gubicza Gábor, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja köszöntőjében a diákok felé fordulva elmondta: mától kezdve az a dolgotok, hogy itt legyetek nyitott szemmel, felkészülve, lelkesen. Hogy elkezdjétek az életet, hogy szeressetek, hogy vállaljátok a felelősséget, és éljetek a lehetőségekkel. Katkó László, az Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon igazgatója az élet igaz megélésére és a kísértésekben való kitartásra szólította fel a diákokat. Hasonló gondolatokkal vett búcsút „játszótársaitól” Szabó Kálmán, a nagydobronyi református gyülekezet gondnoka, a líceum munkatársa is. Levélben köszöntötte a végzősöket Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke és a kárpátaljai jótékonysági alap elnöke, s Istenhez való hűségre, kitartásra buzdította a diákokat. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, a zsinat világi elnöke pedig köszöntőlevelében a Jézusnak, szülőknek, tanároknak való köszönetmondás fontosságát hangsúlyozta. A líceum udvarán folytatódó ünnepségen az osztályfőnökök nevében Szanyi Edit búcsúzott a diákoktól, majd Fábián Anita, a harmadik évfolyamos végzősök, Horbász Veronika és Pajden Beáta pedig a második évfolyamos diákok nevében búcsúzott el a líceum vezetőitől, tanáraitól, munkatársaitól és az itt maradó diáktársaktól. Az ünnepség a köszönet virágainak átadásával és az útravaló tarisznyák átvételével ért véget.

ballagas-ndrl-2012-01.jpg

ballagas-ndrl-2012-02.jpg

ballagas-ndrl-2012-03.jpg

ballagas-ndrl-2012-04.jpg

ballagas-ndrl-2012-05.jpg

ballagas-ndrl-2012-06.jpg

ballagas-ndrl-2012-07.jpgHarsányi Andrea 

ballagas-ndrl-2012-08.jpg

ballagas-ndrl-2012-09.jpg

ballagas-ndrl-2012-10.jpg

 

Szinházi előadás Nagydobronyban

2012. május 4-én Nagydobronyban lépett fel a Beregszászi Ilyés Gyula Magyar Nemzeti Szinház társulata. A fellépéshez szükséges helyet a Nagydobronyi Középiskola biztositott. Az előadott szinmű cime Háztűznéző (N. V. Gogol). Az előadásra szép számmal jöttek el. A Beregszászi szintársulat profi szinészei komoly hozzáértéssel adták elő a darabot. 

A előadást a KMKSZ és a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. támogatásával jött létre. Igy nyujtva lehetőséget hogy a szinház oda is eljusson ahová eddig nem jutott el, valamint megszeretesse a szinházat, szinházba járást. Az előadássorozat több Kárpátaljai helyszinnel folytattja utját. 

További képek az előadásról: ITT.

A SERO Alapítvány közleménye

 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy alapítványunk már a világhálón is elérhetővé vált. Cím: http://sero.com.ua. Weboldalunkon már hallható Horkay László lelkész prédikációjának hanganyaga melyet a jövőben folyamatosan bővíteni fogunk. Emellett megtalálható az oldalon alapítványunk fontosabb eseményei és mindennapjai képekben, napra kész igék a 2012-es Biblia olvasó kalauzból.

 

Szilvási Zoltán, Nagydobrony Polgármesterének 2011-évi vagyoni nyilatkozata

 

A 2011-es év anyagi jellegű, vagyoni jövedelmeinek és kiadásainak nyilatkozata (deklarálása).
Szilvási Zoltán
Kárpátalja, Nagydobrony
a Nagydobronyi Községi Tanács elnöke.
Felesége: Szilvási Éva
Fia: ifj. Szilvási Zoltán

Adatok a jövedelemről:
A nyilatkozó összes bevétele: 76 456 hr, ebből fizetés 70 563 hr, osztalék 191 hr, pénzügyi támogatás 5 701 hr.
Családtagok összjövedelme: 54 720 hr, ebből fizetés 54 720 hr, osztalékok 0 hr, ingó és ingatlan eladásból származó jövedelem 0 hr, vállalkozásból származó jövedelem 0 hr.

Ingatlanról szóló adatok: 
A nyilatkozó tulajdona: földterület Nagydobronyban területe 5100 m2, lakóház Nagydobronyban, területe 166,06m2.
Családtagok tulajdona: földterület 1300 m2.
Gépjárművekről szóló adatok:
 A nyilatkozó tulajdona: könnyű gépkocsi VWolkswagen Jetta, évjárat 2007, VAZ 21093, évjárat 2003.
Bevételek, egyéb érték papírok, aktívák:
A nyilatkozó tulajdona: vállalkozások 0 hr, jegyzett tőkéhez való járulékok 0 hr,
Családtagok tulajdona: bankszámlán vagy egyéb pénzintézetben elhelyezett betétek 0 hr.

Szilvási Zoltán polgármester

 

Biatorbágy város küldöttsége Nagydobronyban

 

Április 22-én falunkban tett két napos látogatást Biatorbágy város (Magyarország) önkormányzatának küldöttsége Tarján István polgármester vezetésével. (Biatorbágy Pest megye nyugati részén, Fejér megyével határos területén helyezkedik el. Északról Páty és Budakeszi, keletről Budaörs és Törökbálint, délkeletről Sóskút, délről a Fejér megyei Etyek, nyugatról Herceghalom települései határolják. Dr. Sólyom László köztársasági elnök 127/2007. (VI. 29.) KE határozata értelmében 2007. július 1-jétől Biatorbágy városi rangra emelkedett. Az önkormányzati törvény szerint a nagyközségi önkormányzat a várossá nyilvánítást akkor kezdeményezhette, ha "a városi cím használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja". A szempontok között nagy súllyal számított a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a teljes közműhálózati kiépítettség, az alacsony munkanélküliségi ráta, a teljes alapellátó intézményrendszer, a működő kulturális és sportélet, a fejlett civil társadalom és a településfejlesztési, vagy nem utolsó sorban a városi megjelenés igénye is. Az autópálya és az 1. sz. út mentén ipari, gazdasági és logisztikai központok települtek meg. Az önkormányzat 1990–94 közötti nagymértékű infrastruktúra-fejlesztése és a település közelsége miatt egyre többen települtek át Biatorbágyra a fővárosból. A település szerkezetének alakulása során az M1-es autópálya és a vasút elhelyezkedése előnyt jelentett, mivel a gazdasági területek a lakóterületektől elkülönülten alakulhattak ki.   Területe: 4379 ha, belterülete: 496 ha, népessége: 2008. január 1-jén 11 260 fő, 1985 óta előbb csökkenő, majd 1990-tõl újra növekvő, az elmúlt néhány évben kimondottan gyorsan növekvő lélekszámú település.)  A küldöttség tagjai részt vettek a Paprikafűző Asszony szobor avatásán valamint IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozón. Nagy érdeklődéssel követték az eseményeket. Másnap meglátogatták a falu nevezetességeit, közintézményeit (Gimnázium, templom, gyermekotthon, polgármesteri hivatal). A küldöttség célja testvér települési kapcsolat kialakítása, közös kulturális programok szervezése. Megelégedve tértek haza és hamarosan sor kerül a szerződés aláírására is.

 

Támogatóink:

     

Google PageRank