Vizes élőhely

Tweet
Betűméret:

A vizes élőhelyek fontos szerepet játszanak az élőlények életében. Ez nemcsak a vízi állatokra és növényekre igaz, hanem annak környezetében élőkre is. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumban kiemelt szerepet kap a víz. A Latorca és vízrendszeréhez tartozó különböző csatornák jelentősen befolyásolják a környék növény- és állatvilágát. Az erdő jelentős részét tavasszal víz borítja, ennek eredményeképp ilyenkor magas vízigényű fajokkal találkozhatunk.

A Latorca vízrendszeréhez tartozó lassú folyású Szernye-csatornát a Szernye-láp lecsapolásakor alakították ki. Ez az egyik legnagyobb győjtőcsatorna, melynek elsődleges szerepe a mocsár vízutánpótlásának elvezetése. A csatorna élővilága nagyon változatos.

A csatorna növényvilágát többnyire lebegő és gyökérrel rögzült hínárnövények egyéves vagy évelő állományai alkotják. A jelenlévő fajok többsége jelzi az eutrofizációt. Az eutrofizáció folyamata során a vizekben feldúsuló tápanyagok (elsősorban foszfor és nitrogén) az elsődleges termelő szervezetek elszaporodásához vezet. Ennek következtében a meder folyamatos, és gyors feltöltődését figyelhetjük meg, ami a terület elláposodását okozhatja. Ez leginkább az állóvizeket veszélyezteti, de hatása hosszútávon a lassú folyású vízterek sorsát is megpecsételheti.

A Szernye-csatorna növényzetét terméssel vagy kitartó rüggyel szaporodó, egyéves vagy évelő fajok alkotják. A legjellemzőbb fajok: sulyom (Trapa natans), békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae), érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum), rence (Utricularia vulgaris), békalencse (Lemna ssp.), vízidara (Wolffia arrhiza), rucaöröm (Salvinia natans), bekaszőlő (Potamogeton ssp.), csillárka fajok (Nitella), stb. A partmenti zónában a sás, nád és gyékényfajok mellett találkozhatunk még nyílfűvel (Sagittaria sagittifolia) és vízi hídőrel (Alisma plantago-aquatica) is. Mindenképp megemlítendő hogy a sulyom (Trapa natans) és a rucaöröm (Salvinia natans) Ukrajna Vörös könyvében is megtalálható.

A vízparton találkozhatunk olyan különleges és védett fajokkal, mint a tavaszi és nyári tőzike (Leucojum vernum és aestivum). Emellett egyes helyeken, elsősorban a helyiek által Masoncának nevezett réten, találkozhatunk a kockás kotuliliommal (Fritillaria meleagris) is.

A vizekben a területre jellemző halfajokkal, vízi siklóval (Natrix natrix) és mocsári teknőssel (Emys orbicularis) is találkozhatunk. Rengeteg béka szaporodóhelye. Az emlősök közül mindenképp meg kell említenünk a vidrát (Lutra lutra) és a pézsmapockot (Ondatra zibethicus).

Facebook Social Comments
Качественная укладка линолеума или как сделать правильно прикатку линолиума
Попробуйте смотреть сериал все серии на одном сайте. Можно смотреть без ограничений.

Támogatóink: